Loading image #1 ...
Factory Original Flathead Five-string Gibson Mastertone
This banjo was completed in 1970 inside Gibson´s Original Kalamazoo Factory Plant, off the record by long time factory employee Mr. Lynn Blaisdell using as many Original Prewar Gibson banjo parts as possible. The banjo was made for his good friend, Mr. Loyde Stephens.
It features an original 20 hole, gold plated, high-profile prewar flathead tonering featuring the Style 6 engraving pattern which was improperly aligned by the engraver being slightly out of position. It has also an original prewar gold plated one-piece flange engraved in the Style 18 pattern. The original prewar top tension stretcher band was also gold plated and the construction includes 24 original prewar tension brackets. The banjo also features an extremely rare “All American” gold plated, engraved clamshell tailpiece and a gold plated Style 6 engraved armrest with disconnected armrest mute mechanism. The top coordinator rod, its nut and washer are original prewar and gold plated as well. The resonator is an original prewar “Florentine” Model which is carved and painted to the standard catalog specs. 4 nickel plated L-Brackets are prewar as well as 1 of the 4 gold plated thumb screws.
The actual “Hearts and Flowers” pearl inlays in the peghead and fingerboard are also from the prewar period. This completes the utilized prewar parts. The original factory wood rim with stamped serial number 7-5712-86 dates it to 1957 and is stained to match the curly maple one-piece five-string neck with fiddle cut peghead. The fingerboard is ebony and the neck is finished in the period factory “cherry sunburst” color.
The banjo features the standard gold plated Kluson backwards tuners from the 60´s, the Keith/Scruggs D tuners were installed later, it also has 24 small brass nuts on tension brackets.
This instrument can not be considered as a parts banjo, it is definitely a Factory Original Flathead Gibson Mastertone.
The banjo comes in a well-preserved period Lifton case with “The Gibson” tag on it. We have the Letter of Authenticity and Letter of Provenance issued by Jim Mills as well as the information on history of the Blaisdell family worked out and signed by Joe Spann.
Toto banjo bylo postaveno v roce 1970 v původní továrně Gibson v Kalamazoo mimo jákékoliv firemní záznamy dlouholetým zaměstnancem továrny panem Lynn Blaisdellem, využívajíce co nejvíce původních předválečných dílů. Banjo bylo stavěno pro jeho přítele pana Loyde Stephense.
Srdcem nástroje je původní předválečný pozlacený flathead tonering s vysokým profilem, 20ti otvory a gravírováním dle stylu 6. Vzor byl chybně vyryt a je tudíž mírně “posunut” oproti správnému umístění. Pozlacená jednodílná flange je předválečná a je gravírována dle stylu 18. Předválečný stahovací kroužek systému “top-tension” je také pozlacen a celá konstrukce je stažena 24 předválečnými háčky. Zlacený a gravírovaný předválečný struník typu clamshell je velmi vzácný, pochází z modelu “All American”. Gravírovaná a zlacená opěrka pochází opět z modelu 6, původní mechanismus “dusítka” je odpojen. Horní vyrovnávací tyč, matka a podložka jsou taktéž předválečné, pozlacené díly, stejně jako jeden ze čtyřech šroubů uchycující rezonátor. Rezonátor sám je předválečný a pochází z modelu “Florentine” a je zdobně vyřezávaný a barvený dle katalogové specifikace. 4 poniklované L-úchyty pro rezonátor výčet předválečných součástí uzavírají. Na vykládání vzoru “Srdce a Květy” na hlavičce a hmatníku byla použita předválečná perleť.
Zde výčet předválečných součástí nástroje končí. Původní korpus nese sériové číslo 7-5712-86 je z roku 1957 a je namořen tak, aby barevně ladil s javorovým, jednodílným, pětistrunným krkem s “houslovou” hlavičkou. Hmatník je ebenový a krk je opatřen lakem v dobovém provedení “třešňový” sunburst.
Hlavička je osazena standardními zlacenými mechanikami “Kluson” s obráceným chodem ze šedesátých let, přelaďovače Keith/Scruggs byly na banjo přidány později. Top tension konstrukce je zespoda flange zajištěna 24 malými mosaznými matičkami našroubovanými na stahovací háčky.
Tento nástroj nelze považovat za sestavený z různých součástek (parts banjo), jednoznačně se jedná o originální tovární banjo Gibson Mastertone.
Banjo je uloženo v zachovalém dobovém pouzdře Lifton s cedulkou “The Gibson”. Nástroj doprovází i Potvrzení o autenticitě a Potvrzení původu nástroje vystavené Jimem Millsem, stejně jako informace o historii Blaisdellovy rodiny, kterou vypracoval a potvrdil Joe Spann.