¨
Gibson Florentine Mastertone tenor 1927
FON 8759-3. All original condition including the pickguard. The pot construction features a two-piece flange and a forty-hole archtop tone ring. The tailpiece is a Grover two-hump clamshell. The neck features a pearloid peghead overlay inlaid with rhinestones in what was meant to be a bouquet of flowers but is commonly referred to by collectors as an “ice cream cone”.... ... more
Sériové číslo 8759-3. Původní stav včetně pickguardu. Konstrukce sestává z dvoudílné flange a arch-top toneringu se 40 dírami. Struník je Grover clamshell two-hump. Hlavička krku je kryta celuloidem osazeným barevnými kamínky tvořící jednak logo Gibson.... ... více
Gibson Mastertone TB 6 conversion 1928
FON 9106–10. Very fine condition. Gold-plated hardware with Bella Voce engraving pattern on the flange, tonering, tension hoop and armrest. Two-piece flange construction, forty-hole archtop tonering. ... more
Sériové číslo 9106-10. Velice zachovalý stav. Kovové části silně zlacené a gravírované ve stylu „Bella Voce“ na flangi, toneringu, stahovacím kroužku a opěrce. Konstrukce sestává z dvoudílné flange a arch-top toneringu se 40 dírami. ... více
Gibson Mastertone RB 3 flathead 1930
FON 9602-7. Legendary workhorse of a bluegrass musician. This banjo comes from the batch of 15 RB five-strings made in 1930. ... more
Legendární pracovní nástroj bluegrassových banjistů. Sériové číslo 9602-7. Pochází ze známé série patnácti pětistrunných (RB) banj stylu 3 s flathead toneringem vyrobených v roce 1930. ... více
Factory Original Flathead Five-string Gibson Mastertone
This banjo was completed in 1970 inside Gibson´s Original Kalamazoo Factory Plant, off the record by long time factory employee Mr. Lynn Blaisdell using as many Original Prewar Gibson banjo parts as possible. ... more
Toto banjo bylo postaveno v roce 1970 v původní továrně Gibson v Kalamazoo mimo jákékoliv firemní záznamy dlouholetým zaměstnancem továrny panem Lynn Blaisdellem, využívajíce co nejvíce původních předválečných dílů. ... více
Prewar Gibson Mastertone PB 7 Flathead (1939)
Serial # 763-4. Conforms to the standard specs of the model for the period. Excellent condition, tobacco brown finish northern maple resonator with carved exterior and flat interior, original curly maple plectrum neck with slotted bowtie inlays. ... more
Sériové číslo 763-4. Nástroj odpovídá standardní katalogové specifikaci pro tento model a období výroby. Vynikající stav, javorový rezonátor v tabákově hnědém laku mé vnější dlabanou masivní desku a rovný vnitřek, původní javorový čtyřstrunný krk má vykládání dělenými „motýlky“. ... více
Gibson TB Granada conversion (1928)
Conversion of TB Granada to the five-string banjo. Serial #9152-60 is painted in brown color inside the resonator and also stamped on the rim together with the „PAT. APPLD. FOR“ sign, which is standard for 1928. ... more
Konverze TB Granada na pětistrunné banjo. Sériové číslo #9152-60 je namalováno hnědě uvnitř rezonátoru a zároveň je vytlačeno do korpusu společně s nápisem „PAT. APPLD. FOR“, což je standardní pro rok výroby 1928. ... více
Paramount Original Five-string Style C (circa 1921)
Serial # 952 (first year of production), all parts original. A mahogany neck and resonator with fancy wood marquetry on the neck, resonator and interior of the rim, Brazilian rosewood fingerboard with elaborate engraved inlays, fancy inlay on the peghead, carved heel and back of the peghead. ... more
Sériové číslo 952 (první rok výroby), kompletně originální stav. Mahagonový krk a rezonátor, zdobné dřevěné vykládání na krku, rezonátoru a vnitřku korpusu, palisandrový hmatník s komplikovaným vyřezávaným vykládáním, dekorativní vykládání na hlavě, vyřezávaná patka krku a zadní strana hlavy. ... více
Gibson 11 conversion, mid 30´s
No FON, with the exception of the armrest (one-piece Prucha) in original condition, decorated resonator with red and black silkscreened designs on the back, painted colored finish on the sides of the resonator, white binding. Nickle plated hardware including the Doehler one-piece flange with slight pull ... more
Bez sériového čísla. Celé tělo je kromě opěrky v původním stavu (jednodílná opěrka Průcha). Barevný javorový korpus, poniklované kovové části včetně jednodílné slitinové flange Doehler, která vykazuje jen malé pokroucení. ... více
Martin D 21 (1960) SOLD
Serial # 171373, Sitka spruce top, beautifully hued quartersawn Brazilian rosewood back and sides, 14-fret mahogany neck, 20-fret Brazilian rosewood fingerboard with pearl dot inlays ... more
Sériové číslo 171373, ozvučná deska ze smrku Sitka, překrásně zbarvený palisandr na lubech a zadní desce, 14- ti pražcový mahagonový krk, 20-ti pražcový palisandrový hmatník s perleťovým vykládáním ... více
Martin 00-18 (1946)
Serial # 96370, this guitar is in very good condition, crackfree Sitka spruce top, mahogany 14 fret neck, back and sides, Brazilian rosewood bridge, fingerboard and peghead veneer, nitrocellulose tortoishell grain pickguard and body bindings. The body width is 14 5/16 inch and it features the tapered bracing. ... more
Sériové číslo 96370, kytara je ve velmi dobrém stavu, smrková horní deska (Sitka) bez prasklin, mahagonový krk v délce 14ti pražců, mahagonové boky a zadní deska. Kobylka, hmatník a vrchní dýha hlavy je z brazilského palisandru, původní celuloidový “želvovinový” pickguard a lemování těla kytary. Tělo má šířku 14 5/16 palce a žebra mají ujímaný tvar. ... více
SS Stewart - Gibson conversion 1931
FON 9744-36. Except for its lack of a Gibson decal, the pot of this banjo is identical to that of a Gibson style 11 and besides the tailpiece it remains in the original condition ... more
Sériové číslo 9744-36. Kromě obtisku Gibson na korpusu je celé tělo identické s Gibsonem style 11 a je kromě struníku v původním stavu. ... více
Martin D 18 (1980) SOLD
Serial #429225. Spruce top with mahogany back and sides, 14-fret mahogany neck, 20-fret rosewood fingerboard, dot inlays, 1-11/16" nut width, 25.4" scale, rosewood bridge with bone saddle, black plastic pickguard, black body binding, chrome Grover Rotomatic tuners. Original finish. ... more
Sériové číslo 429225. Smrková ozvučná deska, mahagonové luby a zadní deska, 14-ti pražcový mahagonový krk, 20-ti pražcový palisandrový hmatník s tečkovým vykládáním, šířka ořechu je 1 11/16 palce, menzura 25,4 palce, palisandrová kobylka s kostěným sedlem, černý pickguard, černé lemování těla, chromované mechaniky Grover Rotomatic. Původní lak. ... více
Gibson TB 3 (1930) SOLD
Most popular prewar Gibson Mastertone model. Five-string conversion, FON #9549-88. Excellent condition, mahogany neck and resonator, flat one-piece flange, all original nickel plated hardware ... more
Nejpopulárnější předválečný model Gibson Mastertone. Pětistrunná konverze, výrobní číslo 9549-88. Vynikající stav, krk a rezonátor z mahagonu, rovná jednodílná flange, původní kovové části ... více
Gibson TB 1 (1930) SOLD
Five-string conversion of TB1. Serial # 9519-47 slots the year of production in 1930 according to the latest research of Joe Spann. 9519 batch was one of the first big ones that carried one piece flange and classic construction on a Style 1. ... more
Pětistrunná konverze modelu TB 1. Výrobní číslo 9519 – 47 přisuzuje podle posledních poznatků Joe Spanna banju rok výroby 1930. Série 9519 patřila k jedněm z prvních početných, které již měly jednodílnou flange a klasickou stavbu. Model 1 byl spolu s modely 2, 11, 00 cenově dostupnější variantou řady modelů Gibson Mastertone. ... více
Gibson Style 11 pot (mid 1930s) SOLD
No serial number (standard for this model). Colored maple rim, nickel hardware including the one piece pot metal flange with almost no warp, pearloid decorated resonator with red and black silkscreened designs on the back, colored finish on the sides of the resonator, white binding. ... more
Bez sériového čísla (u tohoto modelu běžné). Barevný javorový korpus, poniklované kovové části včetně jednodílné slitinové flange, která nevykazuje téměř žádné pokroucení. ... více
Janish Earl Scruggs Model 1993
Serial # 38. Maple three ply rim, tiger stripe maple resonator and neck, ebony fingerboard with Hearts and Flowers inlay. ... more
Sériové číslo 38. Javorový třívrstvý korpus, rezonátor a krk, ebenový hmatník s vykládáním Hearts and Flowers. ... více
Prucha Open Back Premium Star SOLD
No serial #. Simple maple pot with brass tonering, 28 hooks and nuts, mahogany neck with scalloped ebony fingerboard, beautiful Premium Star mother of pearl inlay on fingerboard and headstock, black and white binding on the neck and both inside and outside of the rim. ... more
Bez sériového čísla. Jednoduché javorové tělo s mosazným toneringem, 28 háčků a matek, mahagonový krk s vybíraným ebenovým hmatníkem, nádherné perleťové vykládání Premium Star na hmatníku a hlavě, černobílé lemování na krku, vnitřku i vnějšku korpusu. ... více